Trang chủarrow Khách hàng doanh nghiệp arrow Thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế
Thư tín dụng trả chậm được thanh toán ngay - L/C UPAS - 22/08/2012 | In |
copy_of_concept_lc_upas-09.jpg

Giải pháp tài chính tối ưu cho các doanh nghiệp nhập khẩu vừa và nhỏ vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp. 

Đọc tiếp...
 
Nhận chuyển tiền đến từ nước ngoài - 29/12/2009 | In |
dichvuchuyentien
  • Là dịch vụ khách hàng có thể nhận chuyển khoản từ các ngân hàng nước ngoài chuyển đến qua SeABank
Đọc tiếp...
 
Chuyển tiền đi nước ngoài - 27/11/2007 | In |

chuyentienquocte

  • Là dịch vụ khách hàng có thể chuyển tiền đi cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và chuyển tiền một chiều phù hợp với quy định của pháp luật cho các người nhận ở nước ngoài qua Seabank
Đọc tiếp...
 
Nhờ thu nhập khẩu - 04/12/2009 | In |
chuyenlc
  • Dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu muốn SeABank là ngân hàng thu hộ của mình để thanh toán cho nhà xuất khẩu nước ngoài
Đọc tiếp...
 
Phát hành thư tín dụng nhập khẩu - 04/12/2009 | In |

nhothunhapkhau

  • Đối tượng: doanh nghiệp nhập khẩu
  • Khách hàng ký quỹ một tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Seabank và khách hàng
Đọc tiếp...
 
Dịch vụ thông báo, sửa đổi và xác nhận LC - 04/12/2009 | In |
thongbaoxacnhanlc
  • Đối tượng : doanh nghiệp xuất khẩu
  • Nhận được LC hoặc sửa đổi LC từ ngân hàng nước ngoài, Seabank kiểm tra tính chân thực của LC hoặc sửa đổi LC và xác nhận LC (nếu LC của nhà nhập khẩu có yêu cầu)